Stadig flere velger å bosette seg i Sandefjord. Stadig flere velger å bosette seg i Sandefjord.

Flere enn forventet flytter til Sandefjord

Nye tall for tredje kvartal viser en befolkningsvekst i Sandefjord på ca. en prosent så langt i år. Det er omtrent dobbelt så høyt som prognosen fra Statistisk sentralbyrå tilsier, men i tråd med det kommunen ønsker seg og planlegger for. – At mange ønsker å flytte til Sandefjord synes vi er gledelig, og et uttrykk for at kommunen er attraktiv å bosette seg i, sier kommunedirektør Bjørn Gudbjørgsrud.

Totalt har Sandefjord fått 618 nye innbyggere hittil i 2022. Netto har vi fått 395 nye innbyggere som følge av flytting innad i Norge, og 247 fra innvandring. De fleste i den siste gruppen kommer fra Ukraina.
– Alle er hjertelig velkomne til kommunen, sier kommunedirektøren.

Sandefjord har bosatt flest flyktninger fra Ukraina i vår region.
– De som jobber med bosetting og integrering i kommunen har gjort en kjempejobb med å finne boliger og bidra til integrering gjennom språkopplæring og andre tiltak. Vi regner med at vi kommer til å bosette like mange fra Ukraina i Sandefjord neste år, og er glade for å kunne hjelpe noen få av de mange som lider på grunn av Russlands krig i Ukraina, sier Gudbjørgsrud.

Oppdatert: 21.11.2022 kl.13:37

Publisert: 17.11.2022