Flere nasjonale tiltak videreføres

Regjeringen viderefører i hovedsak de strenge smitteverntiltakene for å stoppe en ny smittebølge, men gir noen lettelser. Disse tiltakene varer fra 20. januar og to uker frem i tid. 

  • For videregående skoler og ungdomsskolen justeres tiltaksnivået til gult.
  • Barn og unge under 20 år får igjen delta på lokale idretts- og fritidsaktiviteter, også med fysisk kontakt der dette er nødvendig for å gjennomføre aktiviteten. Dette gjelder i etablerte treningsgrupper. Kamper, stevner og cuper er ikke tillatt.
  • Anbefalingen om å unngå besøk hjemme videreføres ikke, men alle bør begrense sosial kontakt. Det tillates inntil 5 gjester, eller flere dersom alle gjestene er fra samme husstand. Det oppfordres fremdeles til at sosial kontakt gjennomføres utendørs.
  • For private arrangementer i leide lokaler kan man være inntil 10 personer. Gjennomføres slike sammenkomster ute, er grensen satt til 20 personer.
  • Toppidretten anbefales å utsette alt seriespill i to uker. 
  • Skjenkeforbudet videreføres, og det gjøres en ny vurdering i uke 4.
  • Hjemmekontor anbefales for alle som har mulighet til dette.

For fullstendig oversikt over nye eller justerte tiltak, se regjeringens pressemelding.

Det gis fremdeles mulighet for lokale anbefalinger eller forbud/påbud. Det vil være møte i kommunens beredskapsgruppe i morgen, tirsdag 19. januar, og eventuelle lokale justeringer vil bli kommunisert ut så snart disse foreligger. 

18.01.21

Oppdatert: 04.03.2021 kl.08:57

Publisert: 18.01.2021