Foreldreveiledningskurs COS

Åpent for påmelding til kurs som starter i uke 35. Førstemann til mølla!

Foreldreveiledningskurset Circle of Security (COS), trygghetssirkelen, skal gi dere som foreldre verktøy til å forstå bedre hvilke behov barn har, hvilke signaler de gir og hva vi kan gjøre for å møte disse behovene bedre.

Målet er at barnet ditt skal få hjelp til å kjenne seg trygg og på den måten stå sterkere rustet til å møte utfordringer vi møter i livet. Kurset kan også bidra til et godt samspill mellom deg og barna dine.

Om kurset
Kurset går over 8 ganger, 1,5 time hver gang. Kurset vil gi begrenset utbytte hvis man ikke deltar alle gangene. Det er derfor forventet at deltakerne forplikter seg til å delta på alle kursdagene/-kveldene.

Kurset er gratis. Kursdagene fylles opp fortløpende.

Nye kurs starter i uke 35:

Tirsdag 31.august kl 18.30-20.00 på Sandar familiesenter (foreldre til barn under skolealder)

Onsdag 1.septemer kl 14.30-16.00 på Sandar familiesenter (foreldre til barn i barneskolealder. Kun 7 ganger)

Onsdag 1.september kl 18.30-20.00 på Sandar familiesenter (foreldre til barn under skolealder)

Onsdag 1.september kl 18.00-19.30 på Andebu familiesenter (foreldre til barn under skolealder)

Vi oppfordrer begge foreldrene til å delta, og vi forventer at dere forplikter dere til å delta på alle kursdagene.

Informasjon om kurset og påmelding.

Oppdatert: 15.06.2021 kl.15:06

Publisert: 15.06.2021