Foreldreveiledningskurs for foreldre med barn under skolealder

Helsestasjonene starter nye foreldreveiledningskurs for foreldre med barn under skolealder.

Meld dere på for å lære mer om hvordan vi som foreldre bedre kan forstå behovene til barna våre og hvordan vi kan møte barnas behov på en god måte.

Mer informasjon om kurset og påmelding finner du her.