Foreslår å bosette 230 flyktninger i 2023

Dette er et av kommunedirektørens forslag som skal opp til behandling i tirsdagens møte i hovedutvalget for helse, sosial og omsorg.

Etter at Sandefjord bosatte 220 flyktninger i fjor, har IMDI anmodet kommunen om å bosette 230 flyktninger i 2023. Totalt er det ventet at det vil komme 35 000 flyktninger til Norge i løpet av året.

Både eldrerådet og råd for personer med funksjonsnedsettelse har enstemmig gått inn for kommunedirektørens innstilling om å svare ja på anmodningen og i tillegg forsøke å finne løsninger for å bosette flere hvis behovet skulle vise seg å bli større. Du kan lese hele saken her. 

Hovedutvalget i helse, sosial og somsorg og hovedutvalget for kultur, idrett og fritid begynner begge klokken 18.00 tirsdag 24. januar. Du kan følge dem direkte eller se de, i opptak på kommune-TV.

Les møteagenda og saksdokumenter for møtet i HSO-utvalget her

Se møtet i HSO-utvalget fra klokken 18.00 24.01. her.

Les møteagenda og saksdokumenter for møtet i KIF-utvalget her.

Se møtet i KIF-utvalget fra klokken 18.00, 24.01. her.

Oppdatert: 24.01.2023 kl.15:43

Publisert: 24.01.2023