Foring av hjortevilt

På grunn av CWD (skrantesjuke) hos hjortevilt i Norge, er det i utgangspunktet forbudt å fore rådyr og annet hjortevilt, jf. § 6 i forskrift om tiltak for å begrense spredning av CWD

Dersom man er bekymret for dyra i sitt område på grunn av mye snø, kan man ta kontakt med Mattilsynet i Vestfold. Mattilsynet har mulighet til å gi tillatelse til foring i visse tilfeller.

For å søke om tillatelse sender man en epost til:  internpost.vestfold@mattilsynet.no

Husk å få med følgende opplysninger i søknaden: navn, adresse, fødselsdato, hvorfor du søker om dispensasjon til å fore rådyr/hjort, hvor de skal fores, om stedet er i nærheten av trafikkert vei, hva skal de fores med og hvem følger med på dyra og eventuelle sykdomstegn?