Forlik inngått med Miriam Schei

Sandefjord kommune og Miriam Schei har i dag inngått en avtale om å forlike saken hvor Schei har saksøkt Sandefjord kommune med krav om erstatning.

Partene har vært uenige om en del forhold knyttet til saken, herunder Schei sine varslinger i 2019 og 2020, og kommunens håndtering av disse. Til tross for dette har partene valgt å avslutte saken.

Partene er med dette forliket enige om at alle forhold knyttet til ansettelsesforholdet mellom Schei og kommunen dermed er avgjort og oppgjort.

Oppdatert: 09.09.2021 kl.21:37

Publisert: 09.09.2021