Formannskapets møte onsdag 7. april

Formannskapet har digitalt fjernmøte onsdag 7.4. kl. 15.

Møtet blir sendt direkte på KommuneTV.

Møtet starter kl. 15 med en orientering om koronasituasjonen i Sandefjord kommune.

Saker som skal behandles i møtet:

 • Reguleringsplaner: 
  Detaljregulering for From massedeponi - sluttbehandling.
  Detaljregulering for Hystad vestre - sluttbehandling
  Forslag til detaljregulering for kvartalet Dronningens gate - Langes gate - sluttbehandling
 • Avgift for leie av kommunal grunn 2021 - gjelder om restaurantbransjen skal ha redusert eller fritak for leie i 2021.
 • Orienteringssak: tinglysing vedr. boligutbygging på Dronninga.
 • Stedsanalyse av kommunens tettsteder og lokalsentre - rapport
 • Evaluering Fellesverket - ungdomshus i regi av Røde Kors
 • Ungdomsklubben Napern - mulighet for endring og utvidelse av åpningstider
 • Tilskudd til det frivillige foreningsliv - vurdering av dagens ordning
 • Statlige midler til bedrifter som er rammet av smitteverntiltak
 • Årsmelding for eldrerådet 2020
 • Nyvalg
 • Innkalling til representantskapsmøte i Vestfold og Telemark Revisjon IKS
 • Forespørsel

Les sakene med saksutredninger og forslag til vedtak her.

Oppdatert: 06.04.2021 kl.14:28