Formannskapets møte tirsdag 7.7.

Her kan du se opptak fra formannskapets møte tirsdag 7. juli.

Referat fra sak 130/20 i formannskapets møte

FSK- 130/20 Vedtak: Vedtaket 14. april om oppsigelse av Miriam Schei omgjøres ikke. Rådmannen kan ikke regnes som inhabil.

Notat fra advokat Sam E. Harris vedr. spørsmål om inhabilitet for rådmann Bjørn Gudbjørgsrud 

Starten på opptaket er pauset, da formannskapet ble gitt tid til å lese gjennom henvendelse fra Schei, som kom inn rett før møtet.

Advokat Sam E. Harris fra advokatfirmaet BAHR AS var med i møtet via TEAMS og på grunn av at det ikke var mikrofon på høyttaleren kan hans uttalelser ikke høres i opptaket.

Vi legger derfor ut svarene advokat Harris ga i møtet her:

For det første: Innebærer varsling i seg selv automatisk inhabilitet?
Svaret på det var klart nei, siden det ikke er noen holdepunkter for at det var varslingen som er årsak til at oppsigelsessaken kom opp. Det er klar praksis også fra domstolene at kritikk mot den som behandler en sak mens saken pågår, ikke leder til inhabilitet.

For det andre: Medfører det forhold det ble varslet om inhabilitet?
Svaret på dette var også nei. Dette ble begrunnet med at det ikke er noe «særegent» forhold at spørsmål om oppsigelse ble tatt opp av rådmannen i et møte om vansker på en arbeidsplass. Selv om dette temaet føltes belastende, går det ikke ut over temaer som er naturlig å ta opp. 

For det tredje: Må rådmannen anses inhabil som følge av forhåndsbinding?
Også til dette var svaret nei. Praksis en har om dommeres habilitet, viser at det i tilfelle skal svært mye til. Harris kunne ikke se at det her var holdepunkter for en så sterkt binding hos rådmannen at han måtte anses å upåvirkelig av det den videre saksbehandling ville bringe frem.