Fornyelse av Aagaardsplass - en plantegning Fornyelse av Aagaardsplass - en plantegning

Fornyelse av Aagaards plass

Da er vi i gang med å fornye Aagaards plass. Planen er å være ferdig i juni 2023. Da vil plassen inneholde færre parkeringsplasser, men et byrom lagt opp til sosiale møter og opphold. Sitteplasser, aktiviteter og terreng - her skal det være godt å være og treffes!

Navnet på plassen kommer fra Johannes Aagaard (1820-1900) som var en trelasthandler, forretningsmann og seilskutereder. Han var også en betydningsfull mann i Sandefjord, som politiker (ordfører) og med andre verv.

Sentrale Aagaards plass har vært et byrom i forandring gjennom tidene. Fra trelasttomt i år 1900, til torg med markedsplass og busstasjon i 1950. I 1970 ble plassen brukt til parkering og i dag har plassen både parkelementer og parkering.

Aagaards plass er et travelt knutepunkt med mye trafikk og et aktivt næringsliv. Planen med fornyelsen er å skape et sted hvor det er hyggelig å oppholde seg i lengre perioder; å lage en møteplass for alle generasjoner, men med vekt på eldre og ungdom.

Ved å flytte det bilfrie området til solsiden av plassen, vil det også være større muligheter for uteservering for spisestedene som hører til der. Det vil bygges et landskap med terreng og lage sitteplasser slik at man får en følelse av å oppholde seg i en park. Der biler i dag kjører på store deler av plassen, vil det i stedet bli enveiskjørte veier. På denne måten skal det fortsatt være mulig å parkere i parkeringshuset under bakken. Dette gjør plassen mer trafikksikker og gjør det lettere å oppholde seg der for alle myke trafikanter.

Oppdatert: 11.05.2023 kl.17:23

Publisert: 08.11.2022