Forskrift om gravplass er oppdatert

Reviderte vedtekter trådde i kraft 03.03.2021.

Vi har egen side for informasjon om gravplasser og gravstell i kommunen.

Kommunen har etablert navnet minnelund ved Stokke kirkegård. Minnelunden er inntatt i gravplassvedtektene. Det er samtidig gjort en helhetlig revisjon.

Endringene gjelder bestemmelser om navnet minnelund og gravstell. Bestemmelser om adferd, ro og orden er tatt ut av vedtektene og erstattet med ordensregler i form av skilt på den enkelte gravplass.

Vedtektene ble godkjent av Statsforvalteren i Vestfold og Telemark 08.02.2021. Sandefjord kommunestyre vedtok 17.12.2020 reviderte vedtekter for gravplasser i Sandefjord kommune. 

Forrige revisjon av vedtektene for gravplassene i Sandefjord var i 2017.

Obs.  Bildet er fra Skjee kirke og kirkegård.  

Oppdatert: 17.08.2021 kl.10:12

Publisert: 09.03.2021