Fortsatt høye smittetall i Sandefjord - behov for noe sterkere tiltak

Sandefjord kommune har de siste 14 dagene hatt 111 nye positive prøver. Det tilsvarer 173/100 000 innbyggere, og gjør at vi ligger på risikonivå 3 på en skala fra 1 til 5.

Undersøkelser gjort ved Sykehuset i Vestfold viser at nesten halvparten av de positive prøvene som er tatt siste uke er av den muterte engelske varianten.  Alle svarene følges opp med spesiell vekt på at isolasjons- og karantenereglene følges i disse sakene.

Hovedtiltaket er fortsatt satsing på en forsterket TISK-strategi. Men det innføres i tillegg tre nye tiltak for å begrense smitte:

1. Stenging av underholdningstilbud som spillehaller, bingohaller og lekeland.

2. Stans av organiserte fritidsaktiviteter (kor, korps, teater) for voksne.

3. Stans av gruppetrening på treningssentre i kommunen

Kommuneoverlegen vil fatte et hastevedtak som gjelder fra midnatt natt til onsdag 24.2. og i 3 uker framover. 

Sandefjord kommune følger dessuten de nasjonale smitteverntiltakene som ble innført fra og med tirsdag 23.2.

 

23.2.21

Oppdatert: 04.03.2021 kl.08:57

Publisert: 23.02.2021