Fortsatt på det laveste risikonivået

Sandefjord er fortsatt på det laveste risikonivået, selv om det har vært en økning i antall smittetilfeller den siste tiden.

I den siste risikovurderingen fra kommuneoverlegen påpekes det at det har vært en økning i antall smittetilfeller i Sandefjord den siste tiden, men at det likevel ikke er noen grunn til å heve risikonivået. 

Det er ingen indikasjoner på at pandemien vil overbelaste de kommunale tjenestene slik situasjoen er nå. 

Kommuneoverlegen melder at det har vært økning i legekonsultasjoner og flere som har fått diagnostisert luftveissymptomer, men at dette foreløpig ikke har medført kapasitetsproblemer for helsetjenestene.

Du kan lese hele risikovurderingen fra kommuneoverlegen her.

Oppdatert: 23.11.2021 kl.08:55