Godt samarbeid gir resultater. Det har avdelingslederne på Kamfjord erfart. Fra høyre: Gunnar Jørs Hansen – Avdelingsleder, Kristin Thorsen – Avdelingsleder, Bente R. Hildre – Enhetsleder, Janicke Vilnes – NAV veileder NAV Sandefjord, Janne Ingvaldsen IA Rådgiver NAV Arbeidslivssenter. Godt samarbeid gir resultater. Det har avdelingslederne på Kamfjord erfart. Fra høyre: Gunnar Jørs Hansen – Avdelingsleder, Kristin Thorsen – Avdelingsleder, Bente R. Hildre – Enhetsleder, Janicke Vilnes – NAV veileder NAV Sandefjord, Janne Ingvaldsen IA Rådgiver NAV Arbeidslivssenter.

Fra 38 til 3 prosent sykefravær

Godt samarbeid gir resultater. De siste årene har Kamfjordhjemmet bo- og behandlingssenter samarbeidet med NAV om systematisk oppfølging og forebygging av sykefravær. Det har endret arbeidsmiljøet slik at både pasienter, ansatte og ledere har det tryggere og bedre på jobb. På en avdeling har sykefraværet gått fra 38 til 3 prosent.

Sommeren 2019 var sykefraværet høyt og de var kun to overarbeidede ledere på hele Kamfjordhjemmet. Enhetsleder Bente Hildre ansatte tre ledere til, slik at de gikk fra to til fem ledere.

Kristin Thorsen startet som avdelingsleder denne sommeren, i en avdeling med 38 prosent sykefravær. Det var sommer, avdelingen var full av vikarer, og hun slet med å finne ut hvem som egentlig var ansatt i sin egen avdeling.

– Det var utfordrende. Jeg måtte ringe rundt for å prøve å få tak i de sykmeldte jeg ikke visste hvem var, forteller Kristin.

Fra skummel NAV-dame til hyggelig Janicke
På grunn av det høye sykefraværet begynte NAV-veileder og ekspert i sykefraværsoppfølging Janicke Vilnes å komme en fast dag i uka for å hjelpe til. Mange av de ansatte var skeptiske og syntes hun var en skummel NAV-dame. Men etter at hun begynte å delta i møter, samtaler og ble kjent med de ansatte, skjønte de ansatte at hun ville dem vel og hun ble en støtteperson for både ledere og ansatte.

Systematisk oppfølging
Den første tiden brukte Janicke og avdelingslederne tid på tett oppfølging av de sykmeldte. De lagde individuelle, detaljerte oppfølgingsplaner, og begynte å stille vanskelige spørsmål de tidligere hadde vært redd for å stille. «Hva er årsaken til sykefraværet ditt?», «Hva kan du gjøre til tross for..?», og «Er dette egentlig riktig arbeidsplass for deg?». Dette førte til at noen fikk hjelp til å få seg nye jobber i kommunen. Men for de aller fleste førte dette til at de, sammen med lederen sin, fant ut av hvordan de kunne fungere best mulig på jobb.

At alle samarbeidet om å se på hvordan de best kunne hjelpe de sykmeldte, og hvordan alle kunne ha det best mulig på jobb, førte til en kulturendring på jobb. Fra at «min sykdom er min privatsak», begynte de ansatte og lederne å finne løsninger sammen.

Forebyggende arbeidsmiljø
Etter mye oppfølgingsarbeid ville Kamfjordhjemmet satse på forebyggende arbeidsmiljøtiltak, for å styrke nærværet på jobb og sikre kontinuitet i arbeidshverdagen. Derfor ble de med på IA bransjeprogram for sykehjem. Gjennom deltagelse i bransjeprogrammet har de vært med på å prøve ut og utvikle nye måter for å jobbe med arbeidsmiljø på sykehjemmet sammen med IA-rådgiver Janne Ingvaldsen fra NAV Arbeidslivssenter.

Sammen med leder, tillitsvalgte og verneombud har Janne jobbet tett for å innføre nye verktøy, heve kompetansen og øke engasjementet for å jobbe med arbeidsmiljø.

– De ansatte sier at dette arbeidet har vært svært verdifullt og har resultert i at ansatte opplever å ha en bra dag på jobben, som igjen har ført til stabilitet i driften og at det er mer ro i pasientgruppen, forteller Janne.

Lederne er viktige
– Det har hele tiden vært et stort engasjement og velvilje blant lederne på Kamfjordhjemmet. At de har prioritert å se på seg selv og sin egen rolle som leder viktig, og noe av det som har gitt de gode resultatene, sier Janicke og Janne.

Det har ikke bare vært enkelt å jobbe med sykefraværet, og lederne har måttet tåle støy underveis. Allikevel høster de frukter av det gode arbeidet nå. Den store reduksjonen av sykefraværet har ført til en ny arbeidshverdag. Fra å jobbe masse med oppfølging, jobber de nå mest med forebygging. Og, om noen får behov for oppfølging, er verktøyene til dette på plass i verktøykassa.
– Ikke bare fikk de ansatte det bedre og tryggere på jobb, også vi ledere fikk en bedre hverdag. Tidligere drukna vi i arbeid. Med systematisk jobbing fikk vi frigjort tid til å skape en god arbeidsplass, sier avdelingslederne.

– Å jobbe systematisk med arbeidsmiljøet er avgjørende for helhetsforståelsen av at hvordan vi har det på jobben, reduserer sykefraværet og styrker nærværet, sier Janne.
Leder er som oftest er den viktigste personen ved sykefravær, og Janicke oppfordrer nesten alltid ansatte til å ta kontakt med egen leder før de kontakter lege ved sykdom.
– Fravær fra jobb skyldes ofte livsutfordringer eller arbeidsmiljø, og ved å se på funksjon og arbeidsoppgaver finnes det ofte løsninger på arbeidsplassen, sier Janicke.

Å ha en bra dag på jobb
Det er ikke bare lederne som tar ansvar for at det skal være bra på jobb, også de ansatte snakker mye om, og tar ansvar for, å skape trivsel på jobb.

– Hverdagen er roligere og tryggere med faste ansatte i alle avdelinger. Vi jobber samtidig med å gi de ansatte så høye stillinger som mulig, slik at stabiliteten øker og behovet for vikarer blir mindre. Også snakker vi mye om hva en bra på jobb betyr, og hva vi legger i det, sier enhetsleder Bente Hildre.

Ikke lenger behov for NAV
Janicke er ikke lenger på plass en dag i uka. Nå har lederne og de ansatte de verktøyene de trenger, og er selvgående i jobbingen med å styrke arbeidsmiljø og redusere sykefravær sitt. Sykefraværet varierer fra 3 til 6 prosent. I våres vant de velfortjent kommunens arbeidsmiljøpris for 2022.

Oppdatert: 12.12.2022 kl.12:42

Publisert: 09.11.2022