Fratrer som rådmann

Konstituert rådmann i Sandefjord kommune, Stein Rismyhr fratrer sin stilling. Arbeidet som rådmann har vært svært intensiv og tidskrevende, og Rismyhr har etter en helhetsvurdering kommet frem til at jobben ikke lenger er forenelig med egen familiesituasjon og helse.

Rismyhr mener det er best for alle parter å avslutte sin konstitueringsperiode nå, slik at en ny konstituert rådmann vil få en lenger virkeperiode.

Lars Petter Kjær overtar jobben med umiddelbar virkning. Kjær har fram til i dag fungert som prosjektleder for digitaliseringsarbeidet i kommunen. IKT-leder Sondre Andersen overtar dette ansvaret inntil videre. Rismyhr vil fortsatt spille en viktig rolle i kommunen.

Ordfører Bjørn Ole Gleditsch takker Rismyhr for et godt samarbeid.
– Jeg synes vi har hatt en god dialog og har opplevd Stein som en imøtekommende og tilgjengelig rådmann. Ikke minst setter jeg pris på at han påtok seg jobben i en så krevende tid. Jeg ønsker Stein god bedring og håper vi snart ser ham tilbake på rådhuset.

Rismyhr ønsker også å takke for et godt samarbeid med ordfører og de folkevalgte samt kommunens ledere og medarbeidere.

Rismyhr var fungerende rådmann i Gudrun Grindakers sykemeldingsperiode, og ble konstituert i stillingen september 2017. Konstitueringsperioden til Rismyhr skulle etter opprinnelig avtale vare frem til sommeren 2018. Det har over tid pågått en rekrutteringsprosess for å finne ny rådmann og Rismyhr har gjennom søkeperioden bekjentgjort at han ikke er en kandidat. Det er nå besluttet å utvide søknadsfristen for rådmannsstillingen. Dette medfører at det vil bli en lenger konstitueringsperiode enn først antatt.

Ordføreren ønsker Lars Petter Kjær lykke til i rollen som konstituert rådmann fram til ny rådmann kommer på plass.
– Det er et stort ansvar, men Kjær har mange dyktige folk rundt seg. Jeg er trygg på at han vil gjøre sitt ytterste for å bidra til at alle gode krefter trekker i samme, positive retning – til beste for kommunens innbyggere.