Friluftsskolen - tilbud til alle barn i alder 10 - 13 år

Turistforeningen har et flott tilbud til alle barn i alder 10 - 13 år som h eter Friluftsskolen.