Fysisk aktivitet er bra for helsa vår

Små grep i hverdagen kan ha stor betydning for helsa. Her finner du gode tips til  å komme i gang på en enkel måte:  Trening og fysisk aktivitet - helsenorge.no

I kommunen vår er det gode turmuligheter og fine muligheter for å bevege seg. All form for bevegelse er god for helsa – og det styrker også den psykiske helsa vår! Her kan du lese mer om Sandefjord - Vinteraktiviteter  og Sandefjord - Ut på tur.

Trenger du hjelp for å komme i gang ? Sandefjord kommune har tre frisklivsentraler. Her kan du som innbygger ta kontakt å få informasjon og tips om treningstilbud og hvordan ta vare på egen helse. Les mer her: Sandefjord - Frisklivssentralen

Oppdatert: 17.08.2021 kl.10:12

Publisert: 22.02.2021