God kvalitet på badevannet i kommunen

Kommunen tar prøver på utvalgte badeplasser gjennom badesesongen. Da måles tarmbakterier, termotolerante koliforme bakterier (TKB), i badevannet. Bading er ikke anbefalt dersom vannet inneholder over 1000 TKB/100 ml. Nye målinger er foretatt i uke 26 og på de aller fleste stedene er verdiene under 10. Høyeste måling er 40.

Full oversikt over badevannsmålingen finner du her