Gratis energisjekk av din bolig

Innbyggere i kommunen kan nå bruke et eget verktøy for å energi-analysere boligen sin og beregne besparelser for ulike energitiltak.

Slik gjør du for å energi-analysere boligen din:

  • Gå til Energiportalen
  • Skriv inn adressen eller gårds/bruksnummer til boligen du ønsker å analysere
  • Velg rett adresse fra menyen som dukker opp
  • Legg inn dine opplysninger om boligstandard, oppvarming og husstandsinformasjon

Ut fra de innlagte opplysningene blir dagens energibruk og kostnad beregnet. Du kan undersøke effekten av forskjellige energitiltak slik som ulike oppvarmingsløsninger, bygningsmessige tiltak slik som etterisolering av tak, vegger og gulv, utskiftning av vinduer, eller en kortere dusj(!). For hvert tiltak blir besparelse i energibruk og kostnad beregnet, og du får også beregnet forventet reduksjon av CO2. I Energiportalen finner du i tillegg oversikt over lokale leverandører av løsninger i ditt nærområde.

Oppdatert: 17.08.2021 kl.10:12

Publisert: 08.03.2021