Sesongstart Grønne turer 2021

Sesongstart for de grønne turene er søndag 25. april. Du finner informasjon om turene med kart for hver tur og felles folder via www.sandefjord.kommune.no/gronneturer. Folder er også tilgjengelig via bibliotekene, og enkelte faste steder i lokalmiljøene.

OBS: Det er fortsatt snø i deler av terrenget. Følg med for informasjon om utsatt start for et par av rutene.

Vi takker alle frivillige som merker og tilrettelegger ruter, grunneiere for velvilje og mulighet til å merke, og samarbeidsparter. Vis hensyn på tur og ved parkering. Er parkeringsområdet opptatt, velg annen tur og kom tilbake. 

Bilder og opplevelser kan deles via  #gronntur2021

God tur!

Oppdatert: 17.08.2021 kl.10:12

Publisert: 20.04.2021