Heltidskultur i Sandefjord kommune

Et pilotprosjekt for å fremme heltidskultur i helse- og omsorgssektoren har gitt lovende resultater. Det gir både bedre tjenester og fornøyde ansatte.

Nå brukes erfaringene fra Kamfjordhjemmet bo- og behandlingssenter som eksempel for kommuner i hele landet. Se KS sin film om TØRN-prosjektet her. 

KS har også laget en annen film som gjennom slampoesi formidler behovet for å jobbe med en hensiktsmessig organisering av arbeidet og arbeidstiden. Det handler om riktig kompetanse til riktig sted og tid. Vel så viktig er det å gå fra ord til handling. 

Oppdatert: 25.05.2023 kl.12:58

Publisert: 25.05.2023