Henting av sortert avfall

Mot et transportgebyr på kr. 425,- inkl. mva. henter kommunen sortert avfall ved husholdninger som på forhånd bestiller transport.

Med sortert avfall menes:

  • Metall: sykler, griller, badekar, o.l.
  • EE-avfall: kjøleskap, frysebokser, komfyrer, TV, o.l.
  • Møbler av rent trevirke

Maks 15 gjenstander pr. husstand.
Maks vekt pr. kolli er 50 kg og maks lengde er 2 meter. 

Husstandene kan ringe og bestille transport i perioden:
mandag 19. april - fredag 23. april mellom kl. 08.00 - kl.15.00
på tlf. 99 09 70 46 (NordRen AS) ev. på e-post: post.sandefjord@nordren.no. 

Ved bestilling oppgis navn, adresse og telefonnummer, i tillegg til hva som skal hentes.

Fakturering av transport og ev. tilleggsgebyr vil skje i etterkant av innsamlingsperioden.

Selve innsamlingen utføres 26. – 30. april. 

NB! Det blir kun hentet avfall ved husstander som har forhåndsbestilt.

Oppdatert: 17.08.2021 kl.10:12

Publisert: 09.04.2021