Henting av sortert avfall

Mot et transportgebyr på kr. 385,- inkl. mva. henter kommunen sortert avfall ved husholdninger som på forhånd bestiller transport. 

Med sortert avfall menes:

  • Metall: Sykler, griller, badekar, o.l.
  • EE - avfall: Kjøleskap, frysebokser, komfyrer, TV, o.l.
  • Møbler av rent trevirke 

Maks 15 gjenstander pr.husstand

Maks. vekt pr. kolli er 50 kg. og maks lengde er 2 meter

 

Husstandene kan ringe og bestille transport i perioden

mandag 29. april – fredag 3.mai mellom

kl. 08.00 - kl.15.00 på tlf.: 99 09 70 46 (NordRen AS) evt. på e-post: post.sandefjord@nordren.no

Ved bestilling oppgis navn, adresse og telefon i tillegg til hva som skal hentes. 

Fakturering av transport og evt. tilleggsgebyr vil skje i etterkant av innsamlingsperioden. 

Innsamlingen utføres i perioden 6 – 10. mai  

NB! Det blir kun hentet avfall ved husstander som

har forhåndsbestilt.