Møtested i nødstilfeller om mobil- og internett er nede

Tenk deg en situasjon der både strøm, internett og mobilnett er ute av drift. Så begynner huset ditt å brenne. Brannvesen eller andre nødetater får du ikke ringt. Hva gjør du?

Dette og tilsvarende scenarioer er bakgrunnen for at kommunen nå har etablert egne, forhåndsbestemte steder eller lokasjoner der du som innbygger bør møte opp hvis du opplever en nødsituasjon under et såkalt EKOM-bortfall.

– EKOM, eller elektrisk kommunikasjon, er en viktig del av det moderne samfunnets infrastruktur. Hvis all elektrisk kommunikasjon skulle falle bort, er lokalsamfunnet i en svært sårbar situasjon, sier kommunens beredskapsrådgiver Thor Henry Thorød.
– Det er derfor viktig at du som innbygger vet hvor du bør dra for å få hjelp. Vi ønsker at innbyggerne våre møter opp på disse utvalgte stedene når det er helt nødvendig. Ellers oppfordrer vi alle til å være i ro og forflytte seg minst mulig.

Oppmøtesteder i Sandefjord:

 • Dersom du trenger å få kontakt med brannvesenet:
  Brannstasjonen
  Hystadveien 9

 • Dersom du trenger å få kontakt med politiet:
  Politistasjonen
  Hjertnespromenaden 21

 • Dersom du trenger ambulanse eller kontakt med legevakt:
  Legevakten
  Bugårdsgata 9B

 • Dersom du trenger å få kontakt med andre nødvendige tjenester i Sandefjord kommune:
  Sandefjord rådhus
  Sandefjordsveien 3

For innbyggere i Andebu

 • Andebu bo- og behandlingssenter
  Andebuveien 939

For Innbyggere i Stokke

 • Soletunet bo- og behandlingssenter
  Ole Stavnums vei 12

På lokasjonene i Andebu og Stokke vil du møte representanter fra kommunen som kan varsle aktuelle nødetater om din situasjon.

Har du noen spørsmål, ta kontakt på e-post til postmottak@sandefjord.kommune.no.
Skriv «Beredskap» i emnefeltet.

Oppdatert: 12.12.2022 kl.12:42

Publisert: 03.11.2022