Høyt fluorid-innhold i vannet i Høyjord

På grunn av høyt fluorid-innhold i vannet fra Moa høydebasseng kan vannet ikke brukes til drikkevann.

Det kan hentes vann i vannposter på Møylandsenteret, Torp vannverk og Kodal renseanlegg. Det er også satt ut vanntank på friområdet ved idrettsplassen på Moa og ved Høyjord barnehage.

Fluoridinnholdet i drikkevannet fra disse vannpostene er under grenseverdien på 1,5 mgF/l. Vannpostene er merket med skilt. Husk å stenge kran etter bruk.

Det er sendt ut sms-varsel til alle i Høyjord.

Når prøvene viser fluorinnhold under grenseverdien blir det sendt ut varsel om dette.

Nytt rensetrinn på Moa høydebasseng er tidligst i drift i september. Vanningsforbudet gjelder.

Oppdatert: 08.08.2022 kl.12:17

Publisert: 22.07.2022