Hvor skal tinghuset ligge?

Snart skal det avgjøres i hvilken kommune Vestfolds nye tinghus skal ligge. Denne uken sendte Sandefjord kommune sin uttalselse til domstolsutvalget, som tar den endelige beslutningen. Uttalelsen legger særlig vekt på tre forhold:

Sandefjord er trafikk- og parkeringsvennlig, og har avklart sin nye togtrasé. Samtidig er vesentlige reiseutfordringer i Tønsberg ikke hensyntatt i grunnlaget for rangering under kriteriet «Tilgjengelighet reisetid for det rettssøkende publikum, ansatte og profesjonelle aktører». Tønsberg bør rangeres lavere på dette kriteriet.

Sandefjord kommune mener den ekstremt skjeve fordelingen av statlige arbeidsplasser i Vestfold er uheldig. Sandefjord kommune bør rangeres foran Larvik, og Tønsberg bør rangeres sist av vestfoldbyene under kriteriet «Retningslinjer for lokalisering av statlige arbeidsplasser og statlig tjenesteproduksjon».

For det jevne publikum vil det lett fremstå som om det også i det daglige arbeidet er «samrøre» mellom de ulike aktørene i justissektoren. Det vil være svært uheldig for vanlige folks tillit til rettsapparatet, dersom en slik oppfatning brer seg. For å motvirke dette, bør domstolen ligge i en annen by enn der politi/påtale har sitt hovedkontor

Les hele uttalelsen her