Hvordan ser drømmeskolen ut?

Visjonsbok og rom- og funskjonsprogram for ny skole på Vesterøya

Har du meninger om hvordan den nye skolen på Vesterøya bør se ut? Fra nå og fram til slutten av november er det din stemme og din mening vi vil høre!

Det er i denne fasen av planleggingen du har størst mulighet til å påvirke. Derfor er vi ivrige etter å få flest mulig kreative og konstruktive innspill. Vi ønsker tilbakemeldinger fra alle som kan ha interesse av å mene noe om bruken av skolen, dens pedagogiske plattform og hva slags inne- og uteområder skolen bør ha.

Så er du elev, foresatt eller ansatt, representerer en forening eller nærmiljøutvalg – eller du er generelt opptatt av å skape den beste skolen; drømmeskolen – så håper vi å høre fra deg/dere.

Gi ditt/deres innspill på dette skjemaet for innspill - ny skole på Vesterøya
Frist for innsendelse: 30. november

Gikk du glipp av spennende webinar?
29. september kunne alle som ville og hadde anledning, la seg inspirere av et åpent webinar om framtidsrettede skoleanlegg. Her fikk vi møte personer som er sentrale i denne delen av planleggingen av den nye skolen. Hvis du ikke hadde muligheten til å følge webinaret live kan du se det i opptak her. 

Nytt webinar 19. oktober
Akkurat nå arbeider elever, foresatte og ansatte på de tre «gamle» skolene (Ormestad, Framnes og Vesterøya) med oppgaver og uttalelser. Vi vil vite hvilke drømmer og visjoner de har for den nye skolen, men også hvilke kvaliteter og tradisjoner de ønsker å ta med seg når tre kulturer skal bli til én.

Funnene fra denne medvirkningen vil bli presentert for alle interesserte på et nytt webinar 19. oktober kl. 18.00 – 19.00. Webinaret kan du følge her. Påmelding er ikke nødvendig. 


NB!
Denne høringen handler om utformingen av den nye skolen. Høringens mandat omfatter ikke temaer som nedleggelse av de tre skolene, valg av tomt eller drøftinger for eller imot ny skole. Har du meninger om dette, inviteres du til å uttale deg i senere høringer rundt disse prosessene.