Dronefoto av Sande skole. Foto: Terje Sten Johansen Dronefoto av Sande skole. Foto: Terje Sten Johansen

Ikke glem høringsfristen!

Nå går sommerferien mot slutten for mange og snart er det skolestart igjen.

Utover høsten vil ny barnehage- og skolestruktur være en av flere store saker som både kommuneadministrasjonen og politikerne skal jobbe med.

Akkurat nå er forslaget til planprogram for barnehage- og skolestruktur for skolekretsene Gokstad-Unneberg-Helgerød og skolekretsene Sande-Byskolen ute på høring. Fristen for å komme med innspill til dette er 16. september. 

I planprogrammet står det blant annet dette om medvirkning: 

«Det er ønskelig med en ekstern referansegruppe som kan tjene som en kanal/kontaktgruppe mellom interesseorganisasjoner og kommunen. Aktuelle organisasjoner som ønsker å delta i referansegruppa må gi beskjed om det innen høringsfristen av planprogrammet.»

Høringsfrist settes til 16. september 2022.

For mer informasjon, se siden med kunngjøringer og høringer, eller les hele planprogrammet her: Kommunestyrets forslag til planprogram kommunedelplan barnehage- og skolestruktur

Enda mer informasjon om arbeidet med barnehage- og skolestruktur finner du på denne siden: Ny barnehage- og skolestruktur.

Oppdatert: 08.08.2022 kl.12:17

Publisert: 01.08.2022