IKT-leder konstitueres som ny kommunalsjef

Sondre Andersen konstitueres som kommunalsjef for HRU når Annette Finsveen slutter 1. februar. Konstitueringen varer inntil ny permanent leder er ansatt.

Sondre har vært ansatt i Sandefjord kommune siden 2017 og leder i dag IKT-seksjonen i kommunen. Han har tidligere vært konstituert som leder for daværende kommunalområde digitalisering og nye løsninger, og har erfaring fra ulike stillinger i både privat og offentlig sektor før han ble ansatt i Sandefjord kommune.

Ansettelsesutvalget er i gang med rekrutteringsprosessen. Det har kommet inn 11 søknader og søkerlista inneholder kandidater med solid og relevant erfaring. Utvalget håper å være i mål med innstillingen i løpet av måneden.
-Selv om vi ikke er glade for at Annette slutter, så er det gledelig at vi får høyt kvalifiserte kandidater på søkerlista. Det tyder på at vi er en attraktiv arbeidsgiver. Jeg ser fram til å samarbeide med Sondre i hans konstituering, og vet at vi får en kompetent og utviklingsorientert leder inn i kommunedirektørens ledergruppe, sier kommunedirektør Bjørn Gudbjørgsrud.

Oppdatert: 20.01.2022 kl.08:48

Publisert: 14.01.2022