Informasjonsmøte om jernbanetrasé

Bane NOR presenterer anbefalt korridor i Sandefjord.

Onsdag 5. desember skal Bane NOR presentere sin anbefalte løsning for dobbeltspor mellom Stokke og Virik.

Prosjektet er en del av InterCity-satsingen; utviklingen av et godt, raskt og miljøvennlig transporttilbud mellom byene på Østlandet. Det skal gi passasjerene flere avganger, kortere reisetid og et mer pålitelig togtilbud.

Ønsker fullt hus
Onsdag 5. desember skal Bane NOR først informere kommunestyret om sin anbefalte løsning for dobbeltspor mellom Stokke og Virik. Deretter inviteres det til åpent folkemøte i Hjertnes kulturhus klokka 19.00 – 21.00. 

– Vi ønsker alle velkomne og håper mange vil delta for å høre om prosjektet og planene. Det blir også god anledning til å stille oss spørsmål og gi innspill, sier prosjektsjef Hanne Sophie Solhaug i Bane NOR.

Under møtet vil det bli holdt en presentasjon som forklarer bakgrunnen for prosjektet, gjennomgår de forskjellige korridorene og deretter viser hvilken løsning Bane NOR anbefaler. Etter presentasjonen åpnes det for spørsmål og innspill til Solhaug og de øvrige representantene fra Bane NOR.

Tre korridorer
Mellom Stokke og Sandefjord har Bane NOR utredet tre alternative korridorer: Gokstad, Unneberg og Torp Vest. Den siste korridoren består av to alternativer: det opprinnelige forslaget (Torp Vest) og en linje via Storås.

De forskjellige korridorene har også forskjellige stasjonsløsninger ved Torp/Råstad og i Sandefjord by. Gokstad og Unneberg innebærer en stasjon øst for Torp i Råstad-området, mens Torp Vest har en stasjonsløsning som ligger rett ved inngangen til flyplassen. I Sandefjord går korridorene Torp Vest og Unneberg til et stasjonsområde ved Sandefjord videregående skole. Gokstadkorridoren går til en ny stasjon i området der dagens jernbanestasjon ligger.

Et moderne togtilbud
Bakgrunnen for InterCity-prosjektet er Stortingets vedtak i Nasjonal transportplan. I 2032 skal Bane NOR ha bygget dobbeltspor for hastigheter opp mot 250 km/t mellom Tønsberg, Sandefjord og Larvik. Dette vil være den siste strekningen som gjenstår i arbeidet med et sammenhengende, moderne dobbeltspor mellom Oslo og Porsgrunn. Utbyggingen skal gi passasjerene flere avganger, kortere reisetid og et mer pålitelig togtilbud.