Ingen smittede på Knattholmen

Samtlige 39 ansatte på Knattholmen leirsted og kystleirskole har denne uken testet negativt for Covid-19. Det betyr at leirskolen er klarert for oppstart og full drift fra og med neste uke.

Leirskolen er stengt denne uken som et føre-vartiltak etter at det ble påvist smitte hos en lærer og noen av elevene i en skolegruppe fra Hamar, som hadde vært på Knattholmen for et par uker siden. Tester viser at elever og lærere fra skolen som var på leir samtidig med Hamarskolen, heller ikke er smittet.

- Vi er selvfølgelig veldig glade for at det ikke har spredd seg noe smitte verken til ansatte eller elever og lærere på den andre skolen, sier rektor Hans Christian Nystad.

- Det viser at de strenge smittevernreglene vi praktiserer på leirskolen, fungerer godt, og vi skal gjøre vårt aller beste for at det ikke oppstår noe smitte hos oss i ukene og månedene som kommer heller. Det skal være trygt å komme til Knattholmen, Norges beste kystleirskole, sier Nystad, som sammen med sine lærerkolleger og personalet på Knattholmen gleder seg til å ta imot nye elever om noen få dager. 

02.09.20