Jodtabletter

Som en del av egenberedskapen er det enkelte som bør ha jodtabletter hjemme.

Spørsmål og svar om jodtabletter

Dersom det blir et utslipp av radioaktivt jod, kan jodtabletter være ett av de beskyttende tiltak som myndighetene anbefaler.

Det er personer under 40 år, spesielt barn og unge under 18 år, gravide og ammende som først og fremst bør ha tilgang til jodtabletter. Dette er de som har størst risiko for å få kreft i skjoldbruskkjertelen om de blir  utsatt for radioaktivt jod.

– Personer over 40 år har mye mindre risiko for å få kreft i skjoldbruskkjertelen, som er det jodtablettene beskytter mot, sier kommuneoverlege Ole Henrik Augestad.

Jodtabletter skal bare tas etter råd fra myndighetene. Ved en atomulykke, vil råd bli gitt gjennom fra relevante myndigheter blant annet via offentlige nettsider og mediene.

Direktoratet for strålevern og atomberedskap understreker at det på grunn av stor geografisk avstand til Ukraina er det svært lite sannsynlig at det blir nødvendig å ta jodtabletter i Norge som en konsekvens av krigen i Ukraina.

Kommuneoverlegen kan bekrefte dette. 
– Det er liten risiko for at en eventuell atomulykke i forbindelse med krigen i Ukraina vil gi behov for å ta jodtabletter i Norge. Til det er avstanden for stor. En eventuell hendelse ved et atomkraftverk i Ukraina vil kunne gi radioaktiv forurensning i Norge, men ikke slik at det blir behov for disse tablettene . Ulykker ved svenske kjernekraftverk og atomubåter og atomisbrytere som jevnlig seiler langs norskekysten derimot utgjør en større risiko, sier Augestad.

Jodtabletter er reseptfritt tilgjengelig på apotek. Kommunen har også 19200 tabletter med jod på lager. Dette dekker godt målgruppen under 18 år, og gravide og ammende. 

Skoler og barnehager
Sandefjord kommune har et lager av jodtabletter som etter beskjed fra nasjonale helsemyndigheter kan deles ut til barnehagebarn og skoleelever.

Foreldre og foresatte vil via skolene og barnehagene få informasjonsmateriell i løpet av uke 10. Tablettene vil transporteres ut til skoler og barnehager etter ferdige kjørelister. Ettermiddag, kveld, helg og ferietid vil tablettene gjøres tilgengelig for målgruppene fra mange hentepunkter i kommunen.  
– Kommunen har et lager av jodtabletter som er ment til de under 18 år og til gravide og ammende kvinner. Vi vil få varsel fra Kriseutvalget for atomberedskap hvis det blir aktuelt med utdeling av disse jodtablettene, forteller kommuneoverlegen. 

Du kan lese mer om jodtabletter på nettsiden til direktoratet for strålevern og atomberedskap.

Informasjonsark om jodtabletter fra direktoratet for strålevern og atomberedskap, Helsedirektoratet og Statens legemiddelverk.

Oppdatert: 30.06.2022 kl.09:16

Publisert: 04.03.2022