Jordfeil på belysningen i Bugårdsparken

Det er jordfeil på belysningen i Bugårdsparken. Det vil derfor være mørkt langs flere gang- og sykkelveier inntil feilen er lokalisert og utbedret.   

Kommunen jobber med å utbedre feilen, men det er usikert når lyset er tilbake da det er vanskelig å lokalisere feilen. 

Oppdatert: 13.04.2023 kl.12:09

Publisert: 29.03.2023