Justisminister Emilie Enger Mehl var invitert til orienteringen formannskapet fikk om arbeidet med ungdomskriminalitet i Sandefjord. (Foto: Sigfrid Kvasjord) Justisminister Emilie Enger Mehl var invitert til orienteringen formannskapet fikk om arbeidet med ungdomskriminalitet i Sandefjord. (Foto: Sigfrid Kvasjord)

Justisministeren, politiet og Naper'n på besøk

Formannskapet ble tirsdag innledet med kunnskap fra politiet og Naper'n om arbeidet som gjøres for å få ned kriminaliteten blant unge i Sandefjord. Justisministeren var også på plass.

Politistasjonssjef Siw Thokle og politikontakt Helga Østebrød var invitert til formannskapet for å orientere om dagens situasjon i Sandefjord, der det enkelte unge mennesker står for mye av den kjente kriminelle virksomheten og at det er unge mennesker som dras inn i dårlige miljøer.

Politiet understreket at forebygging er det aller viktigste for å få kontroll over kriminaliteten blant de unge i Sandefjord. Når det kommer til forebygging er Naper'n et svært viktig tilbud til blant annet unge som ikke har funnet sin plass i organisert aktivitet. 

Jarle Hem og Elias Yassin fortalte om hvordan de i sitt arbeid med ungdom opplever utfordringene som unge i Sandefjord har. De mener mye kan løses ved å lytte til de unge. Det å gi tilgang på trygge voksne og gode miljøer kan bety svært mye for mange. 

Justisminister Emilie Enger Mehl var invitert til denne orienteringen i formannskapet, og hun var tydelig på at forebyggende tiltak og samarbeid på tvers, er essensielt for å hindre at flere unge blir dratt inn i kriminalitet. Hun takket for invitasjonen og presentasjonen fra både politiet og Naper'n, og fikk med seg en oppfordring fra ordfører Bjørn Ole Gleditsch før hun gikk. Ordføreren benyttet muligheten til å understreke viktigheten av at statlige myndigheter sørger for at ikke bare store byer og små distriktskommuner får støtte i dette arbeidet, men at også mellomstore byer som f.eks. Sandefjord, får det som trengs av midler i det viktige arbeidet med å håndtere utfordringer som kriminalitet blant unge er et eksempel på.

Du kan se opptak fra møtet her, på kommune-TV.

Justisminister Emilie Enger Mehl var invitert til orienteringen formannskapet fikk om arbeidet med ungdomskriminalitet i Sandefjord. (Foto: Sigfrid Kvasjord)

Justisminister Emilie Enger Mehl var invitert til orienteringen formannskapet fikk om arbeidet med ungdomskriminalitet i Sandefjord. (Foto: Sigfrid Kvasjord) 

Oppdatert: 12.12.2022 kl.12:42

Publisert: 16.11.2022