Kan du tenke deg å bli mekler?

Konfliktrådet i Sør-Øst søker nye meklere som er bosatt i Sandefjord kommune. Meklerens oppgave er å legge til rette for dialog mellom partene. Konfliktrådet bruker gjenopprettende prosess som metode.

Meklerne oppnevnes for fire år og vi søker etter personer som har interesse for, og ikke minst tid til vervet. Søkerne må være over 18 år, ha stemmerett ved kommunevalg, ha god vandel og god norsk skriftlig og muntlig formidlingsevne.

Konfliktrådet er en lekmannsordning der det ikke stilles krav til én spesiell utdanning eller praksis for meklerne, men det legges stor vekt på personlig egnethet.
Personer med annen etnisk bakgrunn er ønsket i meklergruppa.

Konfliktrådet i Sør-Øst har ca. 60 meklere.

Det vil bli gitt grunnopplæring før oppnevning gjennom grunnkurs 5.-8. september og 25.-27. oktober. Det vil være regelmessig oppfølging, både individuelt og sammen med de andre meklerne i Konfliktrådet.

Arbeidet godtgjøres for tiden med. kr. 225 pr. time og foregår stort sett på ettermiddag- og kveldstid.

Konfliktrådenes grunnverdier er: Kvalitet, Nytenkende og Tro på mennesket.

Du finner mer informasjon og søknadsskjema på: www.konfliktraadet.no/mekler-i-konfliktradet/

Søknadsfrist: 30. april 2022.

For nærmere informasjon ta gjerne kontakt med konfliktrådet på telefon 35 11 15 70.

Oppdatert: 30.06.2022 kl.09:16

Publisert: 30.03.2022