Kartlegging av eksisterende og planlagte bredbåndsnett i Sandefjord kommune i forbindelse med statsstøtte til utbygging

Sandefjord kommune skal i 2018/2019 gjennomføre konkurranse på bredbåndsutbygging med hastighet minimum 30 Mbit/s og med følgende mål:

"Å sikre at flest mulig innbyggere og næringsdrivende skal få mulighet til å knytte seg til et robust og fremtidsrettet bredbåndsnett".

Kommunen ønsker framtidsrettede løsninger som er tilrettelagt for nye tjenester og teknologier, og ønsker leverandører som aktivt bidrar til å realisere dette konkrete prosjektet og hovedmålsetningen.

Se hele saken på Doffin

Frist for eventuelle tilbakemeldinger er  satt til 19. september 2018.