Port på Yxney. Foto: Karin Virik Port på Yxney. Foto: Karin Virik

Klagen på gjerde- og portvedtak er behandlet

Klagen fra Forum for natur og friluftsliv på kommunestyrets avgjørelse om fremkommelighet på Yxney, er nå behandlet av Statsforvalteren.

I mange år har det vært diskutert om fremkommeligheten på Yxney har vært god nok. I vinter avgjorde kommunestyret i Sandefjord at et gjerde rundt Truberjordet og en port ved Engebukta på Yxney ikke var å anse som ulovlige stengsler.

Ikke lenge etter at dette vedtaket var protokollført, kom det en klage fra Forum for natur og friluftsliv på avgjørelsen. Klagen ble avvist av kommunestyret og deretter klaget videre til Statsforvalteren. Saken ble så behandlet av Statsforvalteren i Agder og konklusjonen derfra er nå at kommunens vedtak om å avvise klagen blir opprettholdt.

Forum for natur og friluftsliv er et samarbeidsforum mellom natur- og friluftslivsorganisasjonene på regionalt nivå.

I kommunestyrets vedtak fra i vinter ble de også vedtatt å vurdere utbedring av stien på sydsiden av hestejordet så den får universell utforming. Kostnadene knyttet til dette skal dekkes av midler avsatt til drift og vedlikehold av Yxney.

Dersom du vil lese mer om bakgrunnen for denne saken, så finner du alle sakens dokumenter og vedtak her.

Vedtaket fra Statsforvalteren kan du lese her.

Oppdatert: 14.09.2021 kl.15:01

Publisert: 14.09.2021