Kloakkutslipp i Kamfordkilen

Det er konstatert et kloakkutslipp i Indre Kilen (Kamfjordkilen). Bading i området fra Kilen Brygge til Fjellvikbakken frarådes inntil videre grunnet høyt innhold av tarmbakterier i vannet.