Kommunal planstrategi

Kommunal planstrategi for Sandefjord kommune 2017-2019 ble behandlet i formannskapets møte den 12. september 2017.

Forslag til vedtak i kommunestyret er bekjentgjort i hht. lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven). 

Kommunal planstrategi legges frem for kommunestyrebehandling i Sandefjord kommunestyre den 24. oktober 2017.