Kommunale avgifter og gebyrer 2020

Som del av kommunebudsjettet har rådmannen foreslått endringer av kommunale avgifter/gebyrer.

 Detaljert oversikt over hvilke avgifter og gebyrer som blir foreslått øket kan du finne her.

Vil du uttale deg? Send ditt innspill til post@sandefjord.kommune.noeller postboks 2025, 3202 Sandefjord innen 13. desember

Her kan du se hele budsjettdokumentet