Kommunale gebyrer for 2023 Kommunale gebyrer for 2023

Kommunale gebyrer nå i tolv terminer

Tirsdag 20. desember ble det vedtatt at de kommunale gebyrene skal faktureres månedlig i stedet for fire ganger i året slik det har vært tidligere.

Første faktura i 2023 kommer i månedsskifte desember/januar med forfall 20. januar. For dem som har vannmåler vil det ikke bli betaling a konto ved første termin (januar), men komme dobbelt opp i februar. De faste gebyrene kommer derimot i januar også for dem som har vannmåler.

Du kan også finne mer informasjon om neste års kommunale gebyrer på nettsiden.

Vi minner også om siste frist for å lese av vannmåleren din 31. desember. Har du spørsmål om avlesingen kan du sende epost til miljoplan@sandefjord.kommune.no.

Oppdatert: 22.12.2022 kl.13:20

Publisert: 21.12.2022