Kommunalt areal til handel utenom fast utsalgssted

Formannskapet vedtok i møte 04.04.18 at forslag til forskrift om bruk av kommunalt areal til handel utenom fast utsalgssted for Sandefjord kommune legges ut på offentlig høring med frist til å avgi uttalelse innen 20.04.18. Forskriften regulerer hvor slik handel kan foregå og når det er tillatt.
Se forskrift her