Kommuneadvokatkontor etablert i kommunen

Siden 1. september har det jobbet tre advokater og en advokatfullmektig ved seksjon kommuneadvokaten i kommunen. 

De fire er, fra venstre på bildet; Torunn Hallenstvedt Siqveland, Marie Elise S. Reiten, Julie Holte-Ambjørnsen og Berit Aartun.

Torunn Hallenstvedt Siqveland kommer fra stilling som politiadvokat i Sør-Øst politidistrikt. Hun har tidligere arbeidet som dommerfullmektig ved Tønsberg tingrett og som advokat innen erstatningsrett. Torunn er konstituert kommuneadvokat og leder for kommuneadvokatkontoret.

Marie Elise S. Reiten kommer fra stilling som advokat i Kogstad Lunde & Co og hun har erfaring bl.a innen erstatning- og forsikringsrett, barnerett og personskadesaker.

Julie Holte-Ambjørnsen er advokatfullmektig og har erfaring fra Tromsø kommune med bl.a tomtefeste og grunneierforvaltning, og har siden hun startet i Sandefjord kommune arbeidet med flere områder innenfor kommunens ansvarsområder, særlig personvern/GDPR, kommuneloven og eierskapsoppfølging.

Berit Aartun har lang fartstid i Sandefjord kommune og har arbeidet mye med barnevernssaker. Hun har tidligere arbeidet som dommerfullmektig og fylkesnemndsleder, og har erfaring fra arbeid med internasjonale handelsavtaler i Utenriksdepartementet, arbeid i Helse- og omsorgsdepartementet og som advokat.