Kommunen forbereder seg på mulig pålegg om nitrogenrensing

Studier viser at Oslofjorden har for stor tilførsel av nitrogen, og at dette kommer hovedsakelig fra jordbruk og avløp

Nå vil kommunen forberede seg på at det kan komme et mulig pålegg fra staten om å rense nitrogenet ved Enga renseanlegg før det går ut i sjøen. I så fall må det gjøres tilpasninger i den pågående oppgraderingen som allerede er igangsatt på Enga, og som skal stå klart ved årsskiftet 2022/23. 

Saken skal besluttes i dagens formannskap (sak 162/21) som kan følges på kommune-TV fra klokken 15.00.

 

Oppdatert: 05.10.2021 kl.09:50

Publisert: 05.10.2021