Kommunens kriseteam bistår pilotskolen

I forbindelse med tirsdagens tragiske flyulykke, der to studenter og en instruktør ved Pilot Flight Academy forulykket, har skolen fått bistand fra kommunens kriseteam.

Kriseteamets leder Frøydis Tveita forteller at tre av kriseteamets medlemmer har vært til stede på skolen siden klokken 13 og utover kvelden for å støtte og snakke med ansatte og medstudenter. Kriseteamet vil også være til stede onsdag, og planlegger sammen med skoleledelsen å ha informasjonsmøter med mindre grupper.

Ordfører Bjørn Ole Gleditsch gir uttrykk for sorg og medfølelse etter ulykken.
- Dette er en tragisk hendelse som berører oss alle. Våre tanker går spesielt til de pårørende, kolleger og medstudenter som er hardt rammet av ulykken. Kommunen stiller naturligvis med nødvendige ressurser for at de som er berørt av dette skal få bearbeidet den vanskelige situasjonen de nå står i. 

Oppdatert: 23.11.2021 kl.22:17

Publisert: 23.11.2021