Kommunestyrets sammensetning

Kommunestyret består av 45 medlemmer. Partiene Høyre, Senterpartiet, Fremskrittspartiet og Kristelig folkeparti har inngått et flertallssamarbeid. Kommunestyret består av 18 kvinner (40%) og 27 menn (60%). Inkludert varamedlemmer er fordelingen 43/56 %. 

Valgstyrets protokoll viser full oversikt over stemmegivingen (med bl.a. personstemmer og slengere)

Se www.valg.no for ytterligere informasjon ogvalgresultater.

Høyre (15)
Bjørn Ole Gleditsch (ordfører)
Anne Strømøy
Per Eivind Johansen
Trond Clausen
Tor Steinar Mathiassen
Thomas Mørk Bjørvik
Hanne Børresen Johansen
Yllka Neziri
Ellen Dyring Schjelderup
Erling Fredrik Sørhaug
Lars Viggo Holmen
Marit Solveig Langås Danielsen
Anne C. (Tine) Kleive-Mathisen
Dag Einar Kværhellen
Bjørn Hoelseth

Senterpartiet (5)
Bjarne Sommerstad (varaordfører)
Ida Cathrine Nilsen
Jon Folkvord
Lise-Marie Sommerstad
Trine Rønning

Fremskrittspartiet (4)
Cathrine Andersen
Øyvind Lorentzen
Harry Gran
Roy Anders Standal

Kristelig folkeparti (1)
Bror-Lennart Mentzoni

Arbeiderpartiet (12)
Hilde Hoff Håkonsen
Nils Ingar Aabol
Arild Theimann
Bjørn Orerød
Katrin Bergly
Birgit Pettersen
Tor Hansen
Pournima Namdeo Patil
Per Reidar Karlsen
Kerim Jaber
Steinar Mathias Svimbil Mørken
Kjetil Olsen

Venstre (3)
Karin Virik
Peder Christian Sunde
Camilla Bilstad Johannessen

Miljøpartiet de grønne (2)
Odd Rune Langeland
Ina Coll Kjølmoen

Sosialistisk venstreparti (2)
Charlotte Jahren Øverbye
Thore Sebastian Nielsen

Rødt (1)
Sondre Johan Wikran Larsen

 

Kommunestyrets varamedlemmer 2019 – 2023

Høyre
Henriette Elnan Steinsholt
Paul Almås
Johnny Peeters
Lene Merethe Johansen
Mats Flåtten
Stein Gaare
Shyam Sundar Venkatraman
Liliana Valjan
Frank Evensen
Åse Lill (Titti) Legland
Liv Margit Karto
Victor Fuglaas Holte-Nilssen
Svein Arne Flåtten
Anita Miric
Berenike Wulfsberg
Jan Tore Rui-Haugerød
Espen Berg
Mette Havnaas

Senterpartiet
Per Olav Hunskaar
Magnus Rød
Trond Kristian Bettum
Helge Sandstå
Tom Cato Abrahamsen
Kåre Larsen
Anne Anholt
Kari Lise Joarsdotter Breivik

Fremskrittspartiet
Monica Johansen
Lasse Heian Johansen
Vidar Andersen
Anne Bente Løvdal Nygaard
Andreas Gauslå Skotner
Audun Kronstad
Rune Gorm Johansen

Kristelig folkeparti
Britt Helene Martinsen
Hans Hilding Hønsvall
Dagfin Haugen
Margrethe Westervald

Arbeiderpartiet
Dag Henrik Skatteboe
Silje Marie Kvernsmyr
Lena Aamodt Vegger
Aryan Bermeki
Tor Edvard Strand
Børre Michael Johansen
Tonje Elisabeth Egeberg
Erlend Hem
Erina Bryn Kjær
Ann Jorun Sjöberg
Mette Clifton
John Ivar Liverød
Marthe Fyndall Havnås
Tale Haugan
Jan Olaf Gulbrandsen

Venstre
Thomas Blix
Fritz Henrik Frølich
Marit Zimmermann Børresen
Ragnhild Ustgård
Helene Aanerud Eriksen
Turid Bøen Liverød

Miljøpartiet de grønne
Silje Larsen
Melinda Estelita Henriksen
Ryan Mathisen
Helge William Myrseth
Sonja Petra Samuda

Sosialistisk venstreparti
Ivar Otto Myhre
Jann Rygh Sivertsen
Anders Bonstad Johansen
Merete Bergan
Monica Nielsen

Rødt
Silje Mikkelsen
Dennis Tor Hugo Zimmer
Sander Sørensen
Kari Leifsdatter Granmo