Konstituert kommunalsjef

Kommunalsjef Torunn Årset slutter i Sandefjord kommune og har sin siste arbeidsdag 9. mai 2018. Ved Årsets fratredelse konstitueres Sindre Væren Rørby som kommunalsjef for kommunalområdet miljø og plansaker.

Væren Rørby er i dag seksjonsleder for byggesak og arealforvaltning. Konstituering gjelder i første omgang frem til ny organisering av kommunalområdene "miljø og plansaker" og "næring og eiendomsutvikling" er avklart, og må ses i lys av denne prosessen.

Sindre Væren Rørby