Krav om testing ved ankomst Norge

Fra 2. januar 2021 kl. 10.00 er det krav om testing for covid-19 når man ankommer Norge. Lander man på Torp flyplass, er teststasjonen plassert i ankomst utland. 

- Kommunen vil sørge for mannskaper og utstyr på Torp til å teste alle som ankommer fra utlandet. Dette blir selvfølgelig en ytterligere belastning for kommunen, men det hjelper at vi får god støtte fra de sentrale helsemyndighetene og fra flyplassen. Det er viktig å redusere import av smitte, så vi i kommunen skal stå på for å gjøre dette på en god måte, sier kommuneoverlege Ole Henrik Augestad.

Testing av alle reisende fra utland kan medføre mer venting enn normalt for de reisende.
- Vi samarbeider med flyplassen og grensepolitiet når vi lager nye rutiner for testing. Det blir viktig å mangedoble testkapasiteten i forhold til i dag, sier beredskapskoordinator i kommunen, Thor Henry Thorød.
- For å informere, rettlede og teste et stort antall reisende stilles det krav til god logistikk. Kommunen skal få hjelp av Sivilforsvaret til dette. 

Dersom man tester negativt ved ankomst og en ny test etter tidligst 7 døgn også er negativ, vil innreisekarantenen oppheves. Dersom en slik prøve nummer to ikke gjennomføres, må innreisekarantene på 10 døgn fullføres. 

Les mer om dette, og særskilte krav for reisende fra Storbritannia, på helsedirektoratets sider

31.12.20