Påtroppende kommunalsjef Kristin Liset. Foto: Jannicke Christensen Påtroppende kommunalsjef Kristin Liset. Foto: Jannicke Christensen

Kristin Liset blir ny kommunalsjef

Kristin Liset har takket ja til stillingen som ny kommunalsjef for helse, sosial og omsorg (HSO) i Sandefjord kommune. Det var et enstemmig ansettelsesutvalg som innstilte Liset til stillingen.

Kristin Liset er utdannet sykepleier, i tillegg til utdanning fra Sjøkrigsskolen, Universitetet i Bergen og Handelshøyskolen BI. Hun har erfaring som kommunalsjef og virksomhetsleder for flere ulike områder innenfor helse- og omsorgsfeltet. Kristin har også hatt en rekke lederfunksjoner innenfor Sjøforsvaret, blant annet knyttet til internasjonale operasjoner og lederutvikling. I dag er hun virksomhetsleder i Tønsberg kommune.

– Med Kristin får vi en leder med solid erfaring både innenfor og utenfor kommunal sektor. Hun har hatt ansvaret for komplekse prosesser, stått i mange krevende ledersituasjoner og får svært gode tilbakemeldinger for sine samarbeidsevner. Jeg er veldig glad for at Kristin har takket ja til denne utfordringen, sier kommunedirektør Bjørn Gudbjørgsrud.

Den påtroppende kommunalsjefen ser fram til å ta fatt på oppgaven.
– Jeg er utrolig glad for å ha fått stillingen som jeg mener er den mest interessante i en kommune. Jeg får ansvar for å videreutvikle og sørge for gode og forsvarlige helse-, sosial- og omsorgstjenester. Dette er en svært meningsfull og givende jobb. Sandefjord fremstår som en veldrevet kommune, og jeg ser fram til å bli kjent med alle sammen, sier Kristin Liset, som starter i jobben den 7. august.

Oppdatert: 10.05.2023 kl.11:28

Publisert: 10.05.2023