Lær mer om førstehjelp

Avsender er «Sammen redder vi liv» som er et samarbeidsbeidsprosjekt mellom helsedirektoratet og en rekke frivillige organisasjoner og stiftelser.
Nær halvparten av nordmenn over 18 år er ikke sikre på om de kan gi riktig førstehjelp, iflg. ny meningsmåling (Helsedirektoratet).

Gå inn på sidenwww.113.no/forstehjelp/ og lær mer om førstehjelp!